Browsing: Xuất tinh sớm

Tỷ lệ xuất tinh sớm ở nam chiếm tỷ lệ rất cao, bệnh do nhiều yếu tố gây nên có thể do sức khỏe, tâm lý… Bệnh gây cho phái mạnh nhưng tâm lý lo lắng và sự tự ty…