Browsing: Giãn tĩnh mạch thừng tinh

Bệnh giản mạch thường tinh do nhiều nguyên nhân gây ra, triệu chứng bệnh không được biểu hiện rõ, để điều trị bệnh cần nhiều thời gian nếu không chữa kịp thời ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản