Browsing: Bệnh lậu

Bệnh lậu là một bệnh nhiễm khuẩn, bệnh lây qua đường tình dục do song cầu khuẩn lậu Neisseria gonorrhoese gây nên.

1 2