Browsing: Viêm niệu đạo

Điều trị bệnh viêm niệu đạo sao cho hiệu quả là vấn đề hết sức được quan tâm , viêm niệu đạo là bệnh hay gặp ở cả nam và nữ nhưng ở nam chiếm tỷ lệ cao hơn